طرز تکثیر گیاهان آکواریوم:


اگر از گیاهان آکواریومی به دقت مراقبت کنید در مدت کوتاهی میتوانید آنها را تکثیر کنید که با این کار به زیبایی اکواریوم شما دو چندان میشود
گیاهان اکواریوم معمولا به سه روش زیر تکثیر میشوند


1- قلمه زدن : بیشتر گیاهان اکواریومی که به بازار عرضه میشوند از راه قلمه زدن تکثیر میشوند که تشخیص اینکه کدام گیاه از راه قلمه زدن تکثیر میشود بسیار آسان است .
گیاهانی که از این راه ازدیاد میشوند در ساقه خود بندهایی دارند که این بندها خاستگاه برگ و یا ریشه هستند و یا به برگ تبدیل شده اند . شما میتوانید این گیاهان را به فاصله حداقل 10 سانتی متر از نوک گیاه در زیر یکی از بندها جدا کنید و شاخه جدا شده را کشت میدهیم و نگران گیاه والد نباشید زیرا از قسمتی که قلمه را جدا کردیم دوباره جوانه میزند و گیاه شما دوباره زیبایی خود را خواهد داشت


2- جوانه زدن بر روی ساقه: برخی از گیاهان آکواریومی بر روی ساقه خود جوانه میزنند و این جوانه رشد میکند این حالت را بیشتر گیاهان آکواریومی که به وسیله قلمه زدن تکثیر میشود دارا میباشند دربرخی از این گیاهان جوانه خود به خود دارای ریشه میشود و از گیاه والد جدا میشوند شما با جدا کردن این جوانه ها که بر روی ساقه به وجود آمده اند و کشت این جوانه ها میتوانید از این روش گیاه را تکثیر کنید

3-
پا جوش ( شاخه زیر زمینی):
راه تشخیص این گیاهان که به این روش تکثیر میشوند این است که این گیاهان فاقد ساقه هستند . یکی از معروفترین گیاهانی که به این روش تکثیر میشود گیاه کریپتوکورین است .


گیاهانی که به این روش تکثیر میشوند بعد از رشد و والد شدن از بین برگهای گیاه شاخه رونده ای رشد می کند که به زیر بستر که همان خاک ویا ماسه است میروند و سپس در زیر بستر رشد میکنند و به جلو میروند و در فاصله معینی از این شاخه زیر زمینی گیاهان نوزاد جوانه زده و از بستر بیرون می آیند .
تکثیر این گیاهان نوزاد را پس از رشد کافی از گیاه والد جدا کرده و آن را کشت دهید